Profil & Hadde

Metal ve plastikten yapılan çubuk, boru gibi çeşitli ürünlerin biçimlendirilmesinde kullanılan bir yöntem olan Haddeleme yönteminde, plastik ya da metal, kalıptan geçirilerek istenen biçim elde edilir

Metal haddeleme: Bu işlemde, bir metal çubuk, kesiti daha dar olan bir kalıptan, sıkıştırma yoluyla zorlanarak geçirilir. Bu temel ilkeden yola çıkılarak, birbirinden çok değişik birçok yöntem geliştirilmiştir. Söz konusu işlemlerin çoğu, «haddeleme tal, şahmerdanla kalıba doğru zorlanır. Ters haddelemedeyse, Kalıp hareketsiz değildir ve şahmerdanla metal çubuğa doğru itilir.

Haddeleme ilk olarak kurşun boru yapımında kullanıldı. Daha sonra haddeleme yöntemi erime noktası yüksek olan başka maddelere de uygulandığında, bu maddelerin ısıtılmadan işlenmesi güç olduğundan, bir sıcak işlem haline geldi. Bakıra dayalı malzemeler 700-900°C’ta, alüminyum alaşımları ise 400 -550°C’ta işlenir. Çeliğin haddelenmesi için gerekli olan sıcaklık 1 100 — 1200°C’tır.

Daha sonraları, yeterli güçte sıkıştırma sağlandığında soğuk haddelemenin, sıcağa oranla daha elverişli olduğu ortaya çıktı. İşlenmesi zor olan maddelerin soğuk haddelenmesi, hidrolik haddelemeyle gerçekleştirilir. Bu işlemde çubuk, şahmerdan basıncını hidrostatik olarak bütünüyle ileten bir sıvı içindedir. Şahmerdanın sağlaması gereken kuvvet, çubuğun kesit alanına, malzemenin biçim değiştirmeye karşı direncine ve haddeleme oranına bağlı olarak değişir. Genellikle büyük kuvvetler gerektiren bu alanda, 1200 tonun üstünde kuvvet uygulayan büyük şahmerdanlar kullanılmaktadır.
Çubuğun kesit alanı ile haddelenmiş bölümünün kesit alanının birbirine bölümü olarak tanımlanan haddeleme oranı, malzemeden malzemeye değişir ve en az 5, en çok da 400 olabilir. İşlemede, önemli ölçüde biçim değiştirme ortaya çıkar. Ne var ki, bu biçim değiştirme, haddelenmiş bölüme her zaman aynı düzenlilikte yayılmaz. Çok kullanılan ısıl yöntemde, çubuğun durumuna göre, kalıptan çıkan ilk 20-25 cm’lik bölüm biçimsiz bir döküm olarak çıkar; bu nedenle de işe yaramaz. Kalan bölümde de, yalnızca uzunluğu boyunca değil, kesiti içinde de bazı biçimsiz bölümler ve bunlardan kaynaklanan yapısal ve mekanik yetersizlikler olur. Yöntemin en önemli üstünlüğü, en yalın daireden, dörtgen çubuklara ve daha karmaşık geometrik biçimlere kadar aşağı yukarı her tür kesitin üretilebilmesidir.

Projeleriniz için ihtiyaç duyacağınız kutu profil boyalı, kutu profil boyasız, boru, yapı profilleri, köşebent, lama, silme, kare ve yuvarlak demir, sac ve diğer geniş ürün yelpazesiyle Yeldemir Demir Çelik Güzelbahçe Yelki Seferihisar Urla İzmir bölgesinde sizlerin yanındadır.

kutu profil

-Kutu Profil Boyalı

– Kutu Profil Boyasız

boru2

– Boru

npu-b

– Yapı Profilleri ( NPU-NPI)

paslanmazkosebent

– Köşebent

lamasilme

– Lama & Silme

kare demir

– Kare & Yuvarlak Demir

sac

– Sac

Share Button